Doradztwo prawne

Opiniowanie inwestycji na etapie koncepcyjnym, przygotowanie, analizowanie oraz udział w negocjacjach kontraktów na nieruchomościach.

Kancelaria DAUERMAN

Od ponad 20 lat w ramach swojej działalności wspiera klientów doradztwem prawnym w realizacji ich przedsięwzięć biznesowych. Udzielane wsparcie dotyczy zarówno opiniowania inwestycji już na etapie koncepcyjnym, przygotowania, analizowania oraz udziału w negocjacjach kontraktów, a także reprezentacji w sporach sądowych dotyczących praw na nieruchomościach. Klientami Kancelarii są zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. W gronie klientów Kancelarii znajdują się m.in. członkowie Business Centre Club, z którym Kancelaria współpracuje od 15 lat. Swoim klientom Kancelaria oferuje szereg usług: od doradztwa prawnego już na etapie planowania inwestycji, po usługi lobbingowe jako profesjonalny lobbysta zarejestrowany w polskim parlamencie.

Korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia, zarówno na płaszczyźnie doradztwa gospodarczego, jak i procesowego, prawnicy Kancelarii DAUERMAN oferują swoim klientom pomoc prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Wsparcie prawne m.in. obejmuje:

  1. ocenę prawną inwestycji na etapie koncepcyjnym, w tym projektowanie optymalnych konstrukcji prawnych dla przedsięwzięcia,
  2. opinie dotyczące stanu prawnego nieruchomości (w szczególności sytuacji właścicielskiej oraz obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi),
  3. opiniowanie, konstruowanie i wprowadzanie zmian w kontraktach dotyczących nabycia nieruchomości, a także udział w ich negocjowaniu,
  4. reprezentacja przed organami administracji architektoniczno-budowlanej na każdym etapie procesu budowlanego w tym w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie,
  5. przygotowanie, opiniowanie, wprowadzanie zmian w kontraktach zawieranych z wykonawcami i podwykonawcami, w tym udział w negocjacjach,
  6. konstruowanie umów zawieranych z nabywcami lub najemcami,
  7. doradztwo prawne w sprawowaniu funkcji administratora i zarządcy nieruchomości,
  8. pomoc w rozpoczęciu działalności wspólnot powstałych na zrealizowanej inwestycji,
  9. reprezentacja w postępowaniach sądowych, mediacjach i postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie sporów wynikłych w toku realizacji inwestycji, m.in. z wykonawcami, nabywcami lub najemcami.

Oferowane przez Kancelarię usługi zapewniają wsparcie prawne od początku do końca realizowania inwestycji oraz pozwalają na rozwianie wątpliwości i problemów prawnych pojawiających się na poszczególnych etapach realizacji.

ZOSTAŃ DEWELOPEREM